Erinnerungen                                    

 

            Ch. Ashkan az Tarnak

            M. Ch. Afu-Metem az Tarnak

            Azhara-warda az Tarnak

            Ch. Arkhon az Tarnak

            M. Ch. Bisura-nusur az Tarnak

            Ch. Bahar az Tarnak

            Bawasil-Asad az Tarnak

            Ch. Calim-ibn az Tarnak

           Ch. Caf'ar az Tarnak

            Chirkhan az Tarnak

            Bashkhan az Tarnak

           M. Ch. Barinja az Tarnak

                 M. Ch. Fa`taris az Tarnak

          M. Ch. Daiciry az Tarnak